جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جراحی سینه

 بزرگ کردن سینه نیز گفته می شود. و از پروتز سینه می توان برای کسانی استفاده کرد که می خواهند بعد از جراحی سرطان یا آسیب، سینه را بازسازی کنند، که بازسازی نیز نامیده